KURZY ANGLIČTINY A TRÉNINKY OSOBNÍHO ROZVOJE

Ve svých kurzech a trénincích předávám, co jsem se naučil za více než 20 let studia a praxe v motivaci, strategii rychločtení, NLP, Ericksonovské hypnoterapii a systemické terapii. Kurzy a tréninky se soustřeďují na ty oblasti, které jsou v tuto chvíli nejaktuálnější a nejžádanější. Ve všech svých kurzech kladu důraz na praktický trénink, učení hrou a na neformální a pohodovou atmosféru.

KURZY ANGLIČTINY S HYPNÓZOU

Angličtina s hypnózou je unikátní výuková metoda, která vznikla propojením nejnovějších  poznatků zesugestologie, sugesto a desugestopedie, hypnoterapie, neurolingvistického programování, systemické terapie a studií jedinců s mimořádnými paměťovými schopnostmi.Jde o komplexní systém vytvořený zkušeným psychoterapeutem Liborem Činkou, který se výuce a trénování superpaměti věnuje již dvacet let. Při vytváření kurzu Angličtina s hypnózou Libor Činka zužitkoval své osobní bohaté zkušenosti z paměťových soutěží a odborné znalosti neuro-lingivstického programování a vytvořil kurz angličtiny, který svou účinností předčí jazykové kurzy s tradičními výukovými metodami.Detailně propracovaná psychologická metoda pracuje s prožitkem, díky čemuž navozuje během výuky zcela mimořádnou atmosféru. Například při simulaci pobytu  v cizí zemi se účastníci dostávají do hlubokého soustředění, které významně pomáhá učení a trvalému zapaomatování. Kromě toho, že je Angličtina s hypnózou velmi efektivní a intenzivní kurz, je díky své psychologické koncepci také mimořádně zábavný.  Speciálně vyškolení lektoři dokáží díky poznatkům z hypnoterapie vzbudit v každém studentovi zájem, motivovat ho ajeho soustředěnou pozornost udržet po celou dobu konání kurzu. K usnadnění výuky používají rovněž speciálně vytvořené pomůcky, díky kterým je učení opět o něco snazší a zábavnější. Nabízíme sedmidenní intenzivní kurzy angličtiny s hypnózou, na kterých je studium jazyka opravdu efektivní, rychlé, a zábavné. Pracujeme se sugestopedií a využíváme další progresivní metody zrychleného učení, hypnózy, Neuro-lingvistického programování a materiálů NEW SUPERLEARNING. 
 

KURZY OSOBNÍHO ROZVOJE

Již více jak dvacet let vedu kurzy osobního rozvoje. V kurzech využívám nejnovější poznatky z výzkumu fungování mozku a pracuji s  nejmodernějšími technikami

Osobní rozvoj je nikdy nekončící proces a já Vám v něm mohu pomoci. V kurzech osobního rozvoje se zaměřuji na efektivní plánování a využívání času, trénink paměti a zrychleného učení, psychologii vlivu a NLP a trénink hypnózy a autohypnózy.  

„Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými spočívá v jejich schopnosti pracovat s informacemi.“Bill Gates