KURZY A TRÉNINKY

přehled kurzů a tréninků, které vedu a kurzů angličtiny s hypnózou

PSYCHOLOGIE ÚSPĚCHU A NLP I.

NLP - Neurolingvistickým programováním je inspirativní pro zlepšení komunikačních vztahů na všech úrovních, k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a k rozvoji osobních dovedností.
Využití metod NLP rozšiřuje možnosti pro vedení lidí, týmů a pro zkvalitnění procesů řízení.
Trénink zvyšuje schopnost vnímat jemné mimoslovní signály partnera v komunikaci a pružně tak přizpůsobovat další průběh komunikace. 

Jedná se o zážitkový výcvikový kurz.

PSYCHOLOGIE ÚSPĚCHU A NLP II.

Volně navazuje na kurz  Psychologie úspěchu a NLP I.
Neurolingvistického programování (NLP) rozšiřuje možnosti pro vedení lidí, týmů a pro zkvalitnění procesů řízení. Výcvik je sestaven tak, aby všichni názorným způsobem získali znalosti a dovednosti o této metodě a mohli je okamžitě používat a rozvíjet. 
Trénink zvyšuje schopnost vnímat jemné mimoslovní signály partnera v komunikaci a pružně tak přizpůsobovat další průběh komunikace. 

Jedná se o zážitkový výcvikový kurz.

TRÉNINK AUTOHYPNÓZY A HYPNÓZY I.

Kurz je určený těm, kteří chtějí vzít život pevně do svých rukou, pomoci sobě či druhým. Je klíčem úspěchu pro profese jako jsou terapeuté, komunikátoři, prezentátoři, lékaři, učitelé, sociální pracovníci, zdravotníci, koučové, sportovní trenéři...
Naučíte se jak se vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí, kterými je možné narušit sebevědomí a oslabit jak děti, tak dospělé jedince. Zároveň je tento kurz sebeobranou proti manipulátorům, kteří sledují jen své cíle.

Praktický nácvik probíhá v rámci celého kurzu.

TRÉNINK AUTOHYPNÓZY A HYPNÓZY II.

Trénink pokročilých hypnotických postupů a řešení problémů.
Kurz je určen absolventům kurzu Trénink autohypnózy a hypnózy I. , terapeutům, koučům, a zájemcům o maximalizaci osobního rozvoje. 

JAK LÉPE PRACOVAT S INFORMACEMI A SE SVOU PAMĚTÍ

Trénink paměťových schopností kriticky důležitých pro úspěch nejen v každodenním životě, ale i ve světě budoucnosti. Budete si pamatovat 5 – 10 x rychleji – údaje, seznamy, cizí slovíčka. Dále si zlepšíte paměť na jména a velmi důležitou oblast pro budoucnost - pamatování si hesel, čísel. Naučíte se propojovat informace a myšlenky důležité pro Váš úspěch.
Vedlejším efektem kurzu je, že budete moci jasněji a srozumitelněji předávat své myšlenky druhým. 

STRATEGIE RYCHLÉHO ČTENÍ ANEB ZRYCHLENÉ UČENÍ A JAK NA ZKOUŠKY

Chcete číst 2-3x rychleji a mít více času? Lépe zvládat učení a zkoušky? Stát expertem v libovolné oblasti a moci vydělávat více? Potřebujete vyhledávat klíčové informace, myšlenky a rychleji čerpat nové znalosti a schopnosti? Chcete být mnohem úspěšnější s minimální námahou? Zajímáte se o lepší a dynamické využívání skrytých možností lidské psychiky?  

Interaktivní trénink využívající zrychleného učení - NLP a sugestopedie. Obdržíte speciální manuál, se kterým budete trénovat. Dosažené efekty sdílíte ve skupinkách a probíhá, zde i týmová zpětná vazba.
V cvičeních se  zapojují všechny smysly člověka tak, aby si každý z účastníků mohl zapamatovat co nejvíce informací způsobem, který mu nejlépe vyhovuje. 

Nácvik, probíhá formou hry
  a dobrá hra je tím nejlepším způsobem, jak se něco v pohodě a dobře naučit.
 

TÝDENNÍ KURZY ANGLIČTINY S HYPNÓZOU

Angličtina s hypnózou je unikátní výuková metoda, která vznikla propojením nejnovějších  poznatků ze sugestologie, sugesto a desugestopedie, hypnoterapie, neurolingvistického programování, systemické terapie a studií jedinců s mimořádnými paměťovými schopnostmi. Jde o komplexní systém, který jsem vytvořil několik let testoval. Při vytváření kurzu jsem zužitkoval své osobní bohaté zkušenosti z paměťových soutěží a odborné znalosti neuro-lingivstického programování a vytvořil kurz, který svou účinností předčí jazykové kurzy s tradičními výukovými metodami. Detailně propracovaná metoda pracuje s prožitkem, díky čemuž navozuje během výuky zcela mimořádnou atmosféru. Účastníci se dostávají do hlubokého soustředění, které významně pomáhá učení a trvalému zapaomatování. K usnadnění výuky používáme speciálně vytvořené pomůcky, díky kterým je učení opět o něco snazší a zábavnější. 

ANGLICKY FANTASTICKY ON-LINE

Řekněte stop nudným metodám, stovkám hodin učení bez výsledků a nadělte sobě nebo Vašim blízkým kurz vytvořený nejmodernějšími technologiemi, který naplno využívá možnosti lidského mozku. AFO vás rychle a efektivně naučí, rozmluví a pobaví.

Kurz otvíráme zpravidla 1x-2x v roce.

TVŮRCE OSUDU ON-LINE

Desetitýdenní program

Videozáznam z dvou firemních kurzů kombinujících do zcela nových možností psychologii vlivu, sebeřízení, Time-managementu nové generace a Neurolingvistické programování.

Trénink ukáže, kde lidé dělají nevědomé chyby, které brání v efektivitě, odstraní mýty o klasickém sebeřízení, napraví je a udělá jasno v oblasti dosahování cílů za hranice Time-managementu čtvrté generace.

ON-LINE kurz se otvírá 1x v roce.